1199FFW型一体型法兰式远传装置|液位变送器远传|远传传感器压力仪表制造厂家
液位计厂家,液位变送器厂家产品推荐
1199FFW型一体型法兰式远传装置|液位变送器远传|远传传感器
信息来源: 液位变送器生产 | 2020-04-28 点击量: 6330

 

1199FFW型一体型法兰式远传装置|液位变送器远传|远传传感器

产品型号:
适用范围:被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时; 2、需要将高温被测介质与变送器隔离时; 3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时; 4、被测介质用引压管引出易固化或结晶时; 5、更换被测介质需要冲洗而不容交混时; 6、必须保持卫生条件,防止污染时。
联系我们分体式电磁流量计|分体流量计|说明|规格|参数|
 选型举例: SMT1199FFWA50丛DL03HOO

3151金属电容式液位变送器生产_金属电容式液位计厂家3151金属电容式液位变送器生产_金属电容式液位计厂家

3151金属电容式液位变送器生产_金属电容式液位计厂家3151金属电容式液位变送器生产_金属电容式液位计厂家


扫一扫.厂家定制电话,